Wynajem samochodów. Komu przysługuje zwrot kosztów?

Zwrot kosztów wynajmu samochodu. Komu i kidy przysługuje

W jakim przypadku i komu przysługuje zwrot kosztów na wynajem samochodu zastępczego?

Zwrot kosztów z polisy OC ubezpieczyciela sprawcy, powstałych w wyniku szkody komunikacyjnej, dotyczących wynajmu pojazdu zastępczego należy się wszystkim poszkodowanym, bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy używają auta do celów prywatnych i nie ma znaczenia ich dostęp do środków komunikacji zbiorowej. Na przyznanie zwrotu kosztów ma jednak wpływ to, czy uszkodzony pojazd był jedynym środkiem transportu poszkodowanego, czy ten posiada inny samochód. Warunkiem jest również posiadanie faktur i rachunków, dotyczących poniesionych kosztów. Zwrot kosztów należy się na czas naprawy w przypadku szkody częściowej lub do chwili nabycia kolejnego auta, w przypadku szkody całkowitej. Za czas naprawy uważa się okres od momentu wstawienia auta do warsztatu, o ile można nim było jeździć, do dnia odbioru. W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciele upierają się, że możliwość korzystania z auta zastępczego na ich koszt wygasa z momentem dokonania wypłaty odszkodowania. Warto wiedzieć, że w tej sprawie obowiązuje uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 roku, w której stwierdzono, że zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego należy się do dnia zakupu nowego pojazdu. Trzeba przy tym pamiętać, że ani naprawy, ani czasu na naprawę, ani na zakup nowego pojazdu nie można przeciągać do tego stopnia, że ubezpieczyciel będzie w stanie w łatwy sposób wykazać naszą opieszałość w załatwianiu formalności.
Ważną informacją będzie zapewne też fakt, że wynajęte auto nie może reprezentować klasy wyższej niż pojazd, który uległ szkodzie. Stawka za wynajem nie może przekroczyć średnich stawek na lokalnym rynku. Te wszystkie zastrzeżenia należy traktować poważnie, aby uniknąć problemów z wypłatą zwrotu poniesionych kosztów.
Przy okazji warto również poznać warunki zwrotu kosztów holowania auta, w przypadku, kiedy po szkodzie nie nadaje się do dalszej samodzielnej jazdy. Są dwie istotne aspekty, na które trzeba koniecznie zwrócić uwagę. Po pierwsze nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że taki zwrot z OC sprawcy się należy. Po drugie poszkodowany, z zasady, zobowiązany jest do minimalizowania kosztów, więc również koszt holowania nie powinien przekraczać standardowej ceny na lokalnym rynku.

Tags: